24K Vàng Mạ Đồng Thau
Thread & Cord
S925 Bạc
14K Vàng Đầy Brass